Struktura


Strona w budowie, zapraszamy wkrótce


Skład Zarządu Grodzkiego PSL w Rzeszowie:

1.   - Prezes Zarządu
2.   - Wiceprezes Zarządu
3.   - Wiceprezes Zarządu
4.   - Wiceprezes Zarządu
5.   - Sekretarz Zarządu
6.   - Skarbnik
7.   - Członek Zarządu
8.   - Członek Zarządu
9.   - Członek Zarządu
10.   - Członek Zarządu
11.   - Członek Zarządu
12.   - Członek Zarządu
13.   - Członek Zarządu
14.   - Członek Zarządu
15.   - Członek Zarządu
16.   - Członek Zarządu