Noworoczne spotkanie grodzkiego PSL

Aktualności » Noworoczne spotkanie grodzkiego PSL

W sobotni wieczór 18 stycznia br. miało miejsce noworoczne spotkanie ludowców, zrzeszonych w ramach Grodzkiej Organizacji PSL.           Na spotkaniu tym zorganizowanym w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „ZODIAK” w Rzeszowie nie zabrakło również licznie zgromadzonych gości i sympatyków tej organizacji. Wśród nich byli m.in. posłowie na Sejm RP Jan Bury i Dariusz Dziadzio, Wicewojewoda Podkarpacki Alicja Wosik, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc wraz ze swoim zastępcą Markiem Ustrobińskim,  Prezydent Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie Stanisław Sosnowski oraz radny miasta Rzeszowa Mirosław Kwaśniak.

Spotkanie było okazją do podsumowania tego co miało miejsce w ubiegłym roku oraz do przedstawienia zamierzeń na 2014 r. Wśród tych ostatnich znalazło się włączanie się w inicjatywy służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców miasta i aktywne uczestniczenie w wydarzeniach mających na celu promowanie Rzeszowa w kraju i za granicą. Spotkanie było również okazją do integracji środowiska rzeszowskich ludowców, czemu służył poczęstunek i zabawa karnawałowa.